Free listing in site of Sunny Beach
 
 
 
enbgdeitru
enbgdeitru

Възползвайте се от невероятната възможност да включите своя хотел, ресторант или място за забавление в нашия сайт! БЕЗПЛАТНО! Така ще станете част от един от най-посещаваните туристически портали в България.

Grab the incredible opportunity to list your hotel, restaurant or entertainment project in our site! For FREE! Become part of the popular travel sites in Bulgaria.

Какво включва Безплатният пакет за хотел?

What's in the free hotel package?

Description / Описание
One image / Едно изображение
Facilities / Удобства
Stars / Звезди (ако е приложимо)
Type / Тип
Pension / Вид изхранване
Address / Адрес
Location / Локация
Google map / Гугъл карта
E-mail / Е-мейл адрес

Extras (paid annually) / Допълнителни опции (цена за година):
Phone / Телефон         12 BGN
Website / Уебсайт        12 BGN
FB Page / Фейсбук страница    12 BGN
Video / Видео            12 BGN
Gallery / Галерия        12 BGN

Pay for 3 extras / При плащане на 3 опции – 30% OFF
Pay for 4 extras / При плащане на 4 опции – 40% OFF
Pay for 5 extras / При плащане на 5 опции – 50% OFF
Featured (предна позиция)     12 BGN/month (50% OFF for annual paymnent)

Какво включва Безплатният пакет за ресторант?

What's in the free restaurant package?

Description / Описание
One image / Едно изображение
Facilities / Удобства
Type / Тип

Cuisine / Кухня
Pension / Вид изхранване
Address / Адрес
Location / Локация
Google map / Гугъл карта
E-mail / Е-мейл адрес

Extras (paid annually) / Допълнителни опции (цена за година):
Phone / Телефон         12 BGN
Website / Уебсайт        12 BGN
FB Page / Фейсбук страница    12 BGN
Video / Видео            12 BGN
Gallery / Галерия        12 BGN

Pay for 3 extras / При плащане на 3 опции – 30% OFF
Pay for 4 extras / При плащане на 4 опции – 40% OFF
Pay for 5 extras / При плащане на 5 опции – 50% OFF
Featured (предна позиция)     12 BGN/month (50% OFF for annual paymnent)